CHEPOR MUTIARA

Phase 2ANow Open for Sales !!

Another upcoming linked residential project in Ipoh, Perak.

If you have any questions regarding this project, kindly contact us for clarification. 

Download brochure

Phase 1 – CCC Obtained – Sold Out

Floor Plan

No Lesen Pemaju : 19520-2/02-2023/0123(L) (Tempoh Sah : 18.02.2021 – 17.02.2023) • No Permit Iklan : 19520-2/02-2023/0123(P) (Tempoh Sah : 18.02.2021 – 17.02.2023) • No Pelan Kelulusan : MBI LB01/0003302/0001/17/F00/P00/L00 • Pihak Berkuasa Yang Meluluskan : Majlis Bandaraya Ipoh • Bebanan Tanah : Tiada • Pajakan Tanah : 99 tahun (11.11.2117) • Tarikh Dijangka Siap : Disember 2023 • Harga Min : RM366,800 maks : RM577,500 • Syarat-syarat nyata : Sebuah rumah kediaman • Sekatan-sekatan Kepentingan : Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh Pihak Berkuasa Negeri